daržovių sėklinių pasėlių kategorija

daržovių sėklinių pasėlių kategorija
daržovių sėklinių pasėlių kategorija statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Daržovių sėklinių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklos kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=257405&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. vegetable seed crop category vok. Kategorie des Saatgutbestandes von Gemüse ryšiai: platesnis terminassėklinių pasėlių kategorija šaltinis Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2005 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 1A-79 „Dėl Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 72-2642)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • daržovių sėklinių pasėlių kategorijos reikalavimai — statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Visuma veislinio grynio, sveikumo ir kitų reikalavimų, pagal kuriuos nustatoma, ar daržovių sėklinis pasėlis tinka tam tikros kategorijos sėkloms išauginti. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kategorieanforderungen an Saatgutbestände von Gemüse — daržovių sėklinių pasėlių kategorijos reikalavimai statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Visuma veislinio grynio, sveikumo ir kitų reikalavimų, pagal kuriuos nustatoma, ar daržovių sėklinis pasėlis tinka tam tikros kategorijos sėkloms… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • requirements for vegetable seed crop category — daržovių sėklinių pasėlių kategorijos reikalavimai statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Visuma veislinio grynio, sveikumo ir kitų reikalavimų, pagal kuriuos nustatoma, ar daržovių sėklinis pasėlis tinka tam tikros kategorijos sėkloms… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kategorie des Saatgutbestandes von Gemüse — daržovių sėklinių pasėlių kategorija statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Daržovių sėklinių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklos kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=257405&p… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vegetable seed crop category — daržovių sėklinių pasėlių kategorija statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Daržovių sėklinių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklos kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=257405&p… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”